שולחן שבת

שולחן שבת עם כיסאות


עמדה מיוחדת להדלקת נרות שבת כולל נרות. 

גם גביע לקידוש.

ומנורה לשבת (כיסוי האור בלילה/שעון שבת)