3 מזרונים

משפחה גדולה שבאה יכולה להוסיף עוד 3 מזרונים 

כך שניתן להכניס בדירה עד 8 אנשים. 

ללא תוספת תשלום. 

בנוסף למיטות אפשר להוסיף עוד 3 מזרונים

1  - בחדר הפנימי ראה תמונה.

2- בחדר החיצוני בין המיטות.

3- בחדר הפנימי במקום הכורסה.