טעם


טעם
דקה משנה חיים

טעמו וראו כי טוב להודות לה'