דולרים או חצץ
להודות על הטוב ואז לא נזדקק לצרות ויסורין

מסופר על אדם שהחליט לטייל במגדל עזריאלי, עלה לקומות העליונות לראות מה יש שם. עלה קומה ועוד קומה עד שהגיע לגג, יצא לגג ו... נסגרה עליו הדלת והוא לא יכל להכנס חזרה לבנין!

הוא החל דופק על הדלת וצועק, כלום לא עזר, כי מי ישמע אותו בגג? הוא הסתכל מהגג למטה וראה את כל האנשים שמסתובבים להם, ועלה רעיון בלבו שיזרק משהו שימשך את תשומת לבם להסתכל למעלה. וחשב בלבו: מה יכול למשך את תשומת לבם יותר מכסף? הוא יזרק כסף, הם ירימו את הראש ויראו מאיפה בא הכסף, ואז יבואו לחלץ אותו. 

וכך עשה. הוא החל לזרק חבילות של כסף, אבל לדאבון לבו, כל מי שנפל עליו כסף רק חטף בשמחה את הכסף ולא הרים בכלל את העינים למעלה. וככה הוא זורק עוד ועוד חבילה, ועוד שטר אדום ועוד שטר וכלום, אף אחד לא מרים את ראשו. הוא היה כבר בפאניקה, וחשב שאין לו כבר מה להפסיד וכי מה יעשה? ימות שם מרעב? והחליט לזרוק את כל הכסף. הכסף הרב נחת על ראשי האנשים שלמטה, ואלה החלו לקפץ ולאסף שטרות, ושוב למגנת לבו, אף אחד לא חשב להרים את ראשו למעלה, רק היה מרכז בחטיפת כמה שיותר שטרות.

ואז פתאום נכנס לו מחשבה חדשה. היה שם הרבה חצץ מפזר שנשאר מהבניה, והוא החליט לזרק חצץ על ראשי האנשים למטה, ואולי יסתכלו מאיפה זה בא ויבחינו בו. 

זרק כמה אבנים, וכמובן, האנשים שקבלו על ראשם את האבנים, התחילו לצעוק ומיד גם מישהו התקשר לביטחון, והודיע שיש מישהו על הגג שזורק אבנים, עלו למעלה ומצאו אותו ורצו לעצור אותו, בחשד שעשה בכוונה. הוא הסביר להם: "נתקעתי כאן, ואף אחד לא הבחין בי, ורק כשעלה על דעתי לזרוק חצץ זה עזר, הנה עבדה שבאתם מיד".

הנמשל: ה' זורק הרבה כסף מלמעלה, משפיע הרבה חסדים טובים, במטרה שניצור עימו קשר, נודה לשמו ונאהב אותו, ואדם לא מרים את העינים אל ה', ולא אומר תודה. רק כשבורא עולם 'זורק עליו חצץ' אז האדם נזכר להרים את העינים לבקש רוח והצלה. 

בואו ניזכר להודות על הטוב ואז לא נזדקק לצרות ויסורין.

ניתן לקרוא כאן את הסיפור