הסגולה שעבדה
מתוך עלון הידברות

סיפור הצלת חיים בזכות קבלה להודות לה' באמירת נשמת כל חי

הסגולה שעבדה.pdf