לא חבל להפסיד
האדר"ת

על האדר''ת זצ"ל מסופר: כי ביום שישי היה מהדר לא לאכול לחם כבר מהבוקר, כדי שיכנס לשבת קודש בעודו רעב. לאחר תקופה קצרה ביטל הידור זה, והתחיל לאכול לחם בארוחת בוקר. כששאלו אותו לפשר הדבר, הסביר כך: "כל בוקר, אני זוכה לקיים מצוות עשה דאורייתא של ברכת המזון בה אני נפגש עם הקב''ה, מודה לו על הברית, על התורה, על ירושלים. לא חבל להפסיד מצוה זו?" (חובת האדם בעולמו י''א)