למה הרב הולך על מקל סבא
רבי שלום משאש

מעשה ברבי שלום משאש זצ"ל, רבה של ירושלים, שהזמינוהו למסור שיעור באחד מכוללי האברכים שבירושלים. היה זה לעת זקנותו, וההליכה קשתה עליו. משסיים את שיעורו, ירד עם מקלו במדרגות בית המדרש, והאברכים לווהו ברדתו. לפתע נשמט מקלו מידו והתגלגל עד לסוף המדרגות. החלו האברכים לרדת מהר להשיב את המקל לרב, כדי שיוכל להמשיך לרדת, אך הרב הרגיעם, ואמר להם כי אין צורך בכך! ביכולתו לרדת את כל המדרגות לבדו ללא המקל! ואכן ירד הרב בכוחות עצמו. מופתעים מאוד שאלוהו האברכים, ילמדנו רבינו, א"כ מקל למה לך?

השיב להם הרב: "לפני כעשר שנים היה עלי לעבור ניתוח מסובך מאד, שהסיכויים להצלחתו היו מעטים, אולם בחסדי ה', הניתוח הצליח מעל ומעבר למצופה, וגם השיקום היה מהיר, ולאחר מספר חודשים בהם נאצלתי ללכת עם מקל, חזרתי לגמרי לאיתני. אולם כדי להודות לה' שנתן לי מחדש את חיי במתנה, החלטתי שאלך באופן קבוע עם מקל, כדי שאזכור כל ימי את הנס שעשה עמי השי"ת".