מתיר אסורים
סיפר אברך מקרית ספר:

עברתי תקופה קשה של ריתוק לבית, בלא יכולת לצאת לתפילות ולכל פעילות אחרת מחוץ לד' האמות של ביתי. חיידק תקף את שריר הברך שלי וגרם לכך שכל תזוזה, ולו הקטנה ביותר, היתה כרוכה בכאב בלתי נסבל. בנוסף על הסבל הפיזי שנגרם לי מכך, הרי שמעצר הבית שנכפה עלי הוסיף צער על צערי, והתפללתי לישועה מעומק הלב.

בחסדי ד', לאחר תקופה לא קלה, שכך הכאב אט אט, ובוקר אחד השכמתי קום וגמלה בי ההחלטה, כי היום אצא לראשונה לבית הכנסת. היום אוכל לזכות בזכות הגדולה והלא מובנת מאליה, להתפלל שחרית במניין!

התרגשות מילאה את כל ישותי. וכי קלה היא בעיניכם, סוף סוף אזכה להציג את כפות רגלי על מפתן בית הכנסת לו התגעגעתי כל כך! רוחי סערה בקרבי בהודיה אין קץ. הכרת הטוב עצומה מילאה את כל ישותי. חשבתי על הברכה שכה מיטיבה לבטא את אשר עם לבי, נמלאתי כולי שבח למלך העולם מתיר האסורים. בכל פסיעה אומרות כל עצמותי "ברוך מתיר אסורים", כל הוייתי מזמרת לקל חי "ברוך מתיר אסורים"...

כך נעמדתי ב'שטיבלאך' המפורסמים של בית הכנסת "היכל יצחק", ומסביבי רוחשת תכונה רבתי לקראת התחלת התפילה. לפתע פתאום חש אני בטפיחה קלה על גבי. סובבתי את ראשי בתמהון, והנה למולי אברך השואל בהססנות:

התואיל להוציאני ידי חובתי בברכת "מתיר אסורים"?

הבטתי בו בהפתעה. איזו השגחה פרטית מופלאה!

כבר שנים רבות שקבעתי את מקום תפילתי כאן ב"היכל יצחק". המקום תמיד הומה מתפללם רבים מכל האיזור והתנועה בו רבה. ובכל זאת מעולם לא ארע לי כדבר הזה. מעולם לא בקשני אדם להוציאו ידי חובה בברכות. ובדיוק היום... ובדיוק ברכת "מתיר אסורים"... כך סובב בורא עולם שתהיה ברכתי שלמה בכך שיענו אחריה "אמן".


כמה צריך להודות!

כאשר נתבונן ב״חצי הכוס המלאה' נשכיל לראות כי מצבנו בעצם הוא טוב ומעולה ויש לנו במה להתברך, להתעודד ולעודד אחרים. ״האם יש לך מזון במקרר? בגד לגופך? גג על ראשך? מקום לישון בו?- אתה עשיר יותר מ- 75% מהאנשים בעולם!״

האם יש לך כסף בבנק? אם יש לך כסף בארנק? אם יש לך כסף קטן בקערה?- אתה נמנה בין 8% העשירים בעולם!״

האם התעוררת הבוקר יותר בריא מחולה?- אתה מבורך יותר מ-1,000,000 אנשים שלא ישרדו עד סוף השבוע!,

אם לא חווית אף פעם את סכנות המלחמה… את בדידות הכלא… את זוועת העינוי או את ייסורי הרעב, – אתה יותר טוב מ500,000,000 אנשים בעולם!,
אם אתה יכול ללכת לבית הכנסת, מבלי לפחד מהטרדה, מעצר, עינוי או מוות?- אתה במצב יותר טוב מ 3,000,000,000 אנשים בעולם!,
אם אתה יכול להרים ראש ולחייך? אתה מבורך כי מתוך האנשים שיכולים, רובם לא עושים זאת!,

"אם הוריך עדיין בחיים ועדיין נשואים, אתה מזן מאד נדיר.

אס אתה יכול לקרוא את המסר הזה?- אתה מבורך פעמיים, פעם אחת כי מישהו חשב עליך, ופעם אחת כי יותר משני מליארד אנשים לא יודעים קרוא וכתוב!.

לסיכום: ״אושר אמיתי לא ניתן להשיג, כי הוא בעצם כבר קיים… עלינו רק לפקח את העיניים ולהבחין בו״…