מתי המשגיח התרגש
ר' מאיר חדש

בישיבת חברון, מספרים הבחורים, בהגיע חנוכה היו מזדרזים כדי לשמוע את 

המשגיח, ר' מאיר חדש זצ"ל, מברך על הדלקת הנרות. באופן מיוחד מרגש 

היה לשמוע אותו בברכת "שהחינו", אפשר היה לחוש אז ברגשות התודה 

המציפים אותו. הבחורים היו מצטרפים אליו לשירת "מעוז צור", וממשיכים 

בשירה ובריקודים.

מענין כי דווקא בברכות של תודה היה מגיע לידי התרגשות כה עמוקה. כל 

ימיו היה אסיר תודה לקב"ה על כי נשאר בחיים למרות כל הסכנות, על שזכה 

להקים בית של תורה, ועל שחי כל חייו בתוך עולמה של תורה.

פעם נכנס לביתו רבי מרדכי סימפולינסקי, ר"מ בישבת "אור אלחנן" כאשר 

היה המשגיח בבית לבדו, ולא הבחין בו. אותה שעה היה מברך ברכת המזון 

כשהגיע ל"נודה לך" - בכה בשיא ההתרגשות... נודה לך...