רבי שמואל מונקיס זצ"ל
שלא עשני גוי

מספרים על הגאון החסיד הנודע רבי שמואל מונקיס זצ"ל מגדולי חסידיו של הרה"ק בעל התניא זי"ע, שפעם אחת פרצה שרפה בביתו וכילתה את כל רכושו עד שנותר בעירום ובחוסר כול, ורק בקבוק משקה הצליח להציל, תיכף רץ אל בית המדרש לשתיים לחיים, ובתוך כך פתח בריקוד בשירה ובזמרה "שלא עשני גוי" שלא עשני גוי, ידידיו חשו אליו מיד בחשש שמא השתבשה דעתו מגודל צער השריפה, נענה אליהם ר' שמואל ואמר, הן אילו הייתי מגויי הארצות שהמה משתחווים להבל וריק לאלילים, אזי גם אלוהי היה נשרף בשריפה זו, אך עתה שיהודי אני ואלוקי הגדול חי וקיים, על זה בלבד ראוי להודות בכל לב, ולכן הנני מפזז ומכרכר שלא עשני גוי. 

שיר  שלא עשני גוי - שלומי גרטנר

הקול החמישיהקול החמישי