שיחו בכל נפלאותיו
ר' אלחנן וסרמן זצ''ל

סיפרו על הגאון ר' אלחנן וסרמן זצ''ל, היתה לו הנהגה מעניינת, שלח את בנו ללמוד בשיבה בחו''ל, ואז בזמן שבין שתי המלחמות הגדולות, נכנסו פורעים בישיבה של בנו, לקחו את כל התלמידים, הוציאו אותם מחוץ לעיר והתכוונו להורגם, והיה נס וניצלו, וכל התלמידים חזרו לישיבה. סיפרו שבכל פעם שהרב וסרמן היה בא לבקר את בנו בישיבה, ביקש שיספר לו את כל המאורע, אך היה בדיוק לפרטי פרטים, ואפילו ששמע זאת כבר הרבה פעמים, אמר לבנו: זוהי מצווה לחזור ולשנן מה הנס שהיה אז, "שיחו בכל נפלאותיו".