תכלית הבריאה שהיה יהודי שמח ומרוצה
'אוהב ישראל' מאפטא זי"ע


מסופר על הרה"ק בעל 'אוהב ישראל' מאפטא זי"ע, שבא לפניו אדם שעמד להשיא את בתו, ולרש אין כל. הוזיל ה'אוהב ישראל' מכספו ונתן לו בשפע והשתתף בשמחתו. שאלוהו מקורביו מה ראה על כך, לפזר מהונו למטרה זו יותר משאר עניני צדקה, והשיב בלשונו הק': תכלית הבריאה כנודע הוא להיטיב לברואיו, שיהיה יהודי שמח ומרוצה מהנהגת הבורא עמו, והרי אין מי שמסוגל להיות מרוצה ושמח בהנהגת הבורא, יותר מיהודי בשעה שמשיא את בתו, לכן ראוי לסייע לו בכך, וכל הון שבעולם כדאי להוציא על כך, שבזה מתקיימת תכלית הבריאה.