המטרה הפנימית של שבע ברכות
תיקון חטא אדם הראשון

שאלות

 1. איזה פלא עצום יש בתקנת חז''ל של שבע ברכות?

 2. לאחר שקראת את כל המאמר מה התירוץ ל'פלא העצום' מהשאלה הקודמת?

 3. במשנת רבי אליעזר (פ"ז) כתוב: "לא נטרד אדם הראשון מגן עדן אלא על כפיית הטובה", וכי כפיות טובה היה חטאו של אדם הראשון? הרי חטאו היה שאכל מעץ הדעת?  

 4. מתוך כל החסדים הרבים שאדם הראשון קיבל, רואים מחז''ל שעיקר הביקורת על כפיות הטובה נגדו היה על שלא הכיר בטובת ה"עזר כנגדו" שהקב"ה העניק לו - האשה. למה דווקא על חסד זה היתה קפידה כל כך גדולה?

 5. בבריאת העולם, את הכול קיבל האדם מוכן ומזומן בלי צורך לטרוח, חוץ מהאשה, אותה לא קיבל מיד, רק כאשר ראה והרגיש בחסרון, כפי שכתוב במדרש "התחיל אדם הראשון מתרעם לפני הקב"ה ואומר לפניו רבש"ע לכל הבריות שבראת בעולמך בראתה זוג ולי אין זוג שנאמר "ולאדם לא מצא עזר כנגדו", אז הפיל עליו ה' תרדמה וברא את האשה. הבא ראיה לדברי המדרש מהתורה?

 6. מדוע באמת לא קיבל האדם גם את האשה מיד

 7. לפי הנ''ל, הבא ראיה מהתורה לחיוב ההודיה בנישואין – לקול החמישי?

 8. היכן גם היום יש כמו אצל אדם הראשון, שאת כל החסדים מקבלים חוץ מהאשה? ומדוע?

 9. הסבר לפי זה מדוע ההודיה היא סגולה נפלאה למציאות הזווג במהרה?

 10. כיצד שבע הברכות מתקנות את חטאו של אדם הראשון?

 11. אמרו חז''ל אסור להנות מהעולם הזה ללא ברכה, היכן מצאו לשון דומה בנישואין?

 12. כיצד הקול החמישי מהווה את שלימות הגאולה?

 13. בברכות הנהנין - מה מטרת הברכה הראשונה?

 14. מה ניתן ללמוד מזה לברכת חתנים?

 15. שבע הברכות האם הם רק בשביל החתן או גם בשביל כל המשתפים?

 16. מה השירים שהיו שרים בחתונה בזמן הגאונים?

 17. חשוב! האם בשבע הברכות שהיית לאחרונה הרגשת את ההודיה לה'. 

תשובות

 1. בשמחת חתן וכלה, קרובי וידידי החתן והכלה מתאספים איתם, ומברכים שבע ברכות במשך שבעה ימים. ריבוי ברכות כזה, הוא דבר שלא מצאנו באף מצוה אחרת. 

 2. שבע הברכות של ברכות הנישואין שאנו מברכים, מטרתן לעורר את הכרת הטוב, שהייתה חסרה לאדם הראשון – והן תיקון שורשי לחטאו. לכן הפליגו חז"ל בכמות ההודיה בחתונה. 

 3. כפיות טובה לא הייתה עצם החטא, אלא שורשו. אילו אדם הראשון היה מתבונן בכל החסדים הנפלאים שבורא עולם העניק לו, לא היה חוטא. 

 4. אין דבר שמגלה את חסד ה' בבריאה יותר משמחת חתן וכלה. או בגלל שאת זה הוא קיבל רק לאחר שביקש, ממילא חיוב הכרת הטוב עליו גדול הרבה יותר.

 5. בראשית פרק ב (יח) וַיֹּאמֶר יְדֹוָד אֱלֹהִים לֹא טוֹב הֱיוֹת הָאָדָם לְבַדּוֹ אֶעֱשֶׂה לּוֹ עֵזֶר כְּנֶגְדּוֹ:  (יט) וַיִּצֶר יְדֹוָד אֱלֹהִים מִן הָאֲדָמָה כָּל חַיַּת הַשָּׂדֶה וְאֵת כָּל עוֹף הַשָּׁמַיִם וַיָּבֵא אֶל הָאָדָם לִרְאוֹת מַה יִּקְרָא לוֹ וְכֹל אֲשֶׁר יִקְרָא לוֹ הָאָדָם נֶפֶשׁ חַיָּה הוּא שְׁמוֹ:  (כ) וַיִּקְרָא הָאָדָם שֵׁמוֹת לְכָל הַבְּהֵמָה וּלְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּלְכֹל חַיַּת הַשָּׂדֶה וּלְאָדָם לֹא מָצָא עֵזֶר כְּנֶגְדּוֹ:  (כא) וַיַּפֵּל יְדֹוָד אֱלֹהִים תַּרְדֵּמָה עַל הָאָדָם וַיִּישָׁן וַיִּקַּח אַחַת מִצַּלְעֹתָיו וַיִּסְגֹּר בָּשָׂר תַּחְתֶּנָּה:  (כב) וַיִּבֶן יְדֹוָד אֱלֹהִים אֶת הַצֵּלָע אֲשֶׁר לָקַח מִן הָאָדָם לְאִשָּׁה וַיְבִאֶהָ אֶל הָאָדָם:  רואים מהפסוקים למרות, שה' רואה שלא טוב לאדם לבדו, הוא לא בורא מייד את האשה, רק כאשר האדם הרגיש בחסרון כדכתיב "ולאדם לא מצא עזר כנגדו", אז הקב''ה בורא לו אשה. 

 6. הקב''ה רצה, שהחסד המופלג הזה לא יתקבל בלי לשים לב אליו. הוא רצה לעורר את האדם, שיתבונן בחסד שיש בבריאת האשה, על ידי שיראה כמה קשה לו בלעדיה, ואז כאשר יברא אותה, ידע להעריך ולהודות עליה באופן הראוי.

 7. למדנו מקור מהתורה לקול החמישי בנישואין. ממה שאנו רואים שאת האשה הקב''ה לא נתן מיד רק שהרגיש בחסרונה, סימן שרוצה הקב''ה, שבנישואין יתבונן האדם להכיר את טובת המקום במתנה הנפלאה של האשה

כתב בספר דרש דוד עה''ת בראשית (עמוד יב): 

מדוע נברא האדם ללא אשה, ולא כפי שנבראו שאר יצורי עולם. כך עלתה במחשבה החכמה העליונה שעל האדם להכיר ולהודות על מעלת הנישואין, ולדעת שהם אלו אשר משלימים את דרגתו, שהרי אם היה האדם נברא מושלם, לא יכול היה לדעת ולהעריך את גודל מעלת הנישואין להשלמת צורתו ומהותו. רק מתוך תחושת החסרון וההרגשה ש'לא טוב היות האדם לבדו", יכול הוא להעריך את השלימות לה זכה על ידי הנישואין. בכך מובן מדוע לא נבראה האשה אלא לאחר שביקש האדם מן הקב''ה שיברא לו עזר כנגדו, שהרי באופן זה מגיע האדם לנישואין מתוך הכרת מעלתם, ומתוך תחושת החסרון בלעדיהם, ובכך יזכה להבנת השלימות שבנישואין. 

כך היה בבריאת העולם, וכך נתייעדה ההנהגה לדורות – אדם צריך לחפש אחר בת זוגו, לחוש תחושה של חסרון בלעדי הנישואין. 

ונראה שעל פי דברינו, יבואר גם הפסוק: ויאמר ה' אלוקים לא טוב היות האדם לבדו". ודאי שלא התחדש להקב''ה שלא טוב היות האדם לבדו, ובודאי היה גלוי וידוע לפניו ששלמות האדם אינה אלא על ידי ה'עזר כנגדו', אלא שדברים אלו באו להגדיר את האופן הראוי והנכון בבריאת ה'עזר כנגדו', שתיברא לאחר שיחוש האדם בחסרונה, שהרי זה אופיה וזוהי צורתה של בניית זיווגו של אדם.

נמצא, שלא נברא האדם מתחילה כשהוא חסר, אלא כדי שיכיר במעלת בת זוגו, כדי שידע להודות ולהלל לה' על כך. התחושה שצריך האדם להרגיש בעודו לבדו היא 'לא טוב היות האדם לבדו', ומטרתה שיראה את מעלתה של בת זוגו ולהובילו לאהבה עצומה ולהודיה תדירה לה'. 


 1. גם היום, על אף שאת רוב צרכיו החיוניים מקבל האדם בדרך כלל בקלות, את האשה הוא זקוק לחפש, ויש שצריכים לחפש שנים רבות עד שזוכים למוצאה. מדוע? ברור כנ"ל, שהקב"ה רוצה שיחוש האדם הכרת טובה ראויה על המתנה הנפלאה הזו.

 2. אם הסיבה שאת האשה צריכים לחפש היא בשביל שנלמד להודות, מי שמכין את עצמו להיות כלי של הודיה יוכל לקבל בזריזות את האשה.

 3. שבע הברכות של ברכות הנישואין שאנו מברכים, מטרתן לעורר הכרת טובה זו שהיתה חסרה לאדם הראשון – והן תיקון שורשי לחטאו.

 4. אמרו חז"ל (מס' כלה פרק א') "כלה בלא ברכה אסורה לבעלה" היינו שבלי הרוממות של הכרת טובה זו שיש בברכת הנישואין, יש כאן המשך של חטאו של אדם הראשון רח"ל.   

 5. קלקול העולם התחיל בחוסר הודיה ראויה על המתנה הנפלאה שברא השי''ת בנישואין. תיקון העולם יהיה בקול החמישי "קול אומרים הודו את ה' צבאות כי טוב ה' כי לעולם חסדו", על הששון והשמחה שיש במציאות המרהיבה של חתן וכלה. בזה בעה"י נתקן את החטא הראשון והבריאה תגיע לשלמותה המיוחלת.
  לחץ כאן לשמוע שיעור - הקול החמישי קול הגאולה

 6. בברכות הנהנין אין מטרת הברכה שהאדם יברך לפני האכילה, ואחר כך, במשך האכילה ישכח לגמרי מברכתו. מטרת הברכה היא שעל ידה האדם ירגיש במשך כל שעת אכילתו את טוב ה' ואת אהבתו לברואיו הניכרים ממה שהמציא את ההנאה והתועלת של המאכל שעכשיו אוכל.   

 7. גם בברכות חתנים, אין הכוונה שיברכו את שבע הברכות בתחילת הנישואין וישכחו מהן. אלא הן צריכות ללוות את החתן והכלה במשך כל חייהם. להרגיש את החסד הגדול של השי"ת שברא את המציאות הנפלאה של "חתן וכלה" עם כל רגשות השמחה - המרוממים את האדם והמקרבים אותו לאביו שבשמים - המלווים המצאה מופלאה זו.

 8. נראה, שכלול בכוונת חז"ל במצות ההשתתפות בשמחת נישואין, ובתקנת שבע הברכות, שגם המשתתפים יתעוררו להרגיש את החסד הגדול שבנישואין שלהם שהיו או שיהיו בעז''ה, ולהודות להשי"ת עליהם. יש לכל הנמצאים להרגיש את המשמעות של שבע הברכות לא פחות מהחתן והכלה - להתרגש מטובו ית' המופלא שהעניק בן/בת זוג, ולחוש את אהבתו אליהם אישית הנחשפת בזה. 

 9. מנהג כל ישראל בבית חתן וכלה שמשמחין בקולות של שמחה ואומרים דברי שירות ותשבחות לפני הקב"ה וזוכרין אותותיו וחסדיו עם ישראל מקדם וקיווי גלוי מלכותו והבטחותיו הטובים ובשורות נחמות שבישרו הנביאים את ישראל ופיוטין הרבה על אילו הדברים וכיוצא בהן בקול נגינות. (תשובות הגאונים - סימן ס)

 10. לצערינו הרב, היצר הרע של אדם הראשון, עדין ממשיך לעבוד, וכך רואים אנו הרבה פעמים, שטורחים הרבה מאוד להכין שבע ברכות, אבל להכין את ההודיה שוכחים. לא לומדים את פירוש השבע ברכות, לא דורשים בשבע ברכות בנושא ההודיה. וגם בחתונה יש מעט שירי שבח והודיה לבורא עולם. 


לשמיעות שיעור בנושא המטרה הפנימית של שבע ברכות - לחץ כאן

שיעור בנושא הקול החמישי  - סיפור נפלא לאדם שחי את הקול החמישי.


הקול החמישי - בשמחת חתן וכלהלהארות והערות שאלות ותגובות - לחץ כאן