ונטעתם - מצוות נטיעת אילנות בארץ ישראל

ספר על המצווה לטעת אילנות ופרחים בארץ הקודש

קוראים מספרים על הספר

ונטעתם - סיפורו של ספר

כיצד נוצר הספר?