ניתן להוריד את כל הסיפורים למחשב מקובץ בסוף המאמרים


סיפור א' - בזכות פנקס ההודיה


סיפור ב' - בזכות שירת מזמור לתודה


סיפור ג' - בזכות מנגינת מזמור לתודה

סיפור ד' - ההודיה שהחזירה את הגניבה

סיפור ה'- תודה שהביאה מליון דולר

סיפור ו - בזכות ארבעים יום מזמור לתודה 


סיפור ז - הפקק שהחזיר בתשובה

סיפור ח  - הדירה שהגיעה בזכות מזמור לתודהסיפור (וידאו) נפלא מהרב אשר קובלסקי - ההודיה שנתנה חיים לחולה


סיפורים ט' - י' כוחה של מנגינת מזמור לתודה 


הרב יוסף דוד סוקר מחבר ספר התודה - מספר על מעלת ההודאה - מרתק!

סיפור 11 - פנקס ההודיה שהביא דירה

סיפור 12 - רגלים בזכות ההודיהשירת נשמת כל חי הרב יוסף מוראדי


סיפור 13 - מזמור לתודה מציל חיים


הרב יוסף מוראדי - שר נשמת כל חי