אדר - להודות גם על הדברים הרעים

תשע"ה

אדר - חייב איניש לבסומי בפוריא

תשע"ו

אדר - ספר הזכרונות

תשע"ז

אדר - משביע לכל חי רצון

תשע"ח

אדר - מאה אדנים ומאה הודיות

תשע"ט

אדר - שמחת פורים הכרת טובה

תש"פ

אדר - שירת הפורים כיום הכיפורים

תשפ"א