אדר - שירת הפורים כיום הכיפורים
תשפ"א

לכץ כאן להוריד את הקובץ אדר תשפ''א עברית.pdf