שערי הודיה

מדריך מעשי לחיי הודיה

מסלולים נהירים השוים לכל נפש בקיום מצות אהבת השי"ת על פי יסודות נאמנים מתורתם של חז"ל ומדבריהם המאירים של חכמי הדורות אשר מפיהם אנו חיים.

קרא עוד  

שערי אהבה

שערים מאירים לעולם הנפלא של אהבת ה’, על פי יסודות נאמנים מתורתם של חז”ל ומדבריהם של חכמי הדורות.

חי בתודה - הרב לוגסי

מעלתה עוצמה וסגולתה של ההודאה

ספרון קל ונעים, רב מכר, מחזקמא את נושא ההודאה.

קרא עוד  

השמחה ההודיה והשירה

חשיבותה של ההודיה והכרת הטוב בתורה

ידבר על מעלת ההודיה והכרת הטוב, שבזה תלוי חיי אדם ושלום ביתו.

קרא עוד  

ספרי הודיה בקובץ PDF

להורדה בחינם