השמחה ההודיה והשירה
חשיבותה של ההודיה והכרת הטוב בתורה

ידבר על מעלת ההודיה והכרת הטוב, שבזה תלוי חיי אדם ושלום ביתו.

חוברת נחמדה מאוד של הרב יהודה טאוב - מרבני קול תודה

השמחה ההודיה והשירה.pdf