השמחה ההודיה והשירה


השמחה ההודיה והשירה
חשיבותה של ההודיה והכרת הטוב בתורה

ידבר על מעלת ההודיה והכרת הטוב, שבזה תלוי חיי אדם ושלום ביתו.

חוברת נחמדה מאוד של הרב יהודה טאוב - מרבני קול תודה

השמחה ההודיה והשירה.pdf