מסירות נפש למען ארץ ישראל

טיול בארץ ישראל

ארבע אמות חדשות

אכילת פירותיה

נטיעת עצים בארץ ישראל

מצוות נטיעת עצים

לטעת עץ בידים

קנית קרקע בארץ ישראל

קנית בית בארץ ישראל

שנת שמחה לבונה בית

לא למכור בית בא"י

ארץ ישראל יפה

תפארתה של ארץ ישראל

דירה נאה בארץ ישראל

כבוד הארץ

להודות על הזכות - לגור בא''י

להודות על מעלותיה

לדאוג שאחרים יאהבו

לדאוג שאחרים יאהבו

שירי ארץ חמדה

שמחה בישיבה

כל יום כחדשה

להתענג מארץ ישראל

לנהוג קדושה באדמתה