הקדמה - סגולה לזיווג
לימוד סוגית הקול החמישי

מספר הרב ערליך מירושלים עיה''ק: 

קרובי משפחתי שגר בחו''ל קם בוקר אחד, ופשוט איבד את השמיעה לגמרי באוזן אחד! אחרי כמה וכמה בדיקות וכו' אצל רופאים מומחים, אמרו לו פה אחד: אדוני תשלים עם המצב, מהיום תתחיל לשמוע רק באוזן אחד ר"ל. הקרוב שהוא ת"ח ומרביץ תורה באחת מהישיבות המפורסמות בחו"ל קיבל את זה בתדהמה, ושלח את נכדו שגר בבני ברק שיזכיר אותו אצל מרן שליט"א, וישאל עצה לרפואה, רבינו השיב מיד: שילמוד הלכות תקיעת שופר! כמובן שהתחיל ללמוד מיד רמב"ם הלכות תקיעת שופר, ופלאי פלאים, לאט לאט השמיעה חזרה! מאז עברו כמה שנים, הוא ממשיך ללמוד הלכות תקיעת שופר, ובעז"ה השמיעה מתפקדת במאה אחוז ב"ה בב' האזניים, כה יעזור ה' הלאה!

מסיפור זה אנו למדים כמה גדול כוחה של תורה, לתת רפואה באותו איבר שבו לומדים, ק''ו שאדם לומד על הקול החמישי בעיון הדק היטיב שיהיה בזה סגולה למצוא את זיווגו במהרה.