וידעת כי שלום אהלך
רבי חיים פרידלנדר

חוברת נפלאה מאוד של המשגיח של ישיבת פונביז'

רבי חיים פרידלנדר זצ''ל

הדרכה לשלום בית לבעל

כולל הסבר מפורט על מכתבו של החזו''א 

ר' חיים פינדלנדר ידוע מספריו הנפלאים שפתי חיים על החגים


מחיר כולל משלוח עד הבית 20 ש''ח 

לחץ כאן לתשלום בכרטיס אשראי ולמילוי פרטי משלוח