6 מיטות

דירת אירוח עם שני חדרים נפרדים

וכניסה קטנה 

בכל חדר 3 מיטות


חדר ראשון - זוג מיטות הורים. ועוד מיטה בצד.


חדר שני - 3 מיטות ושולחןמרפסת עם אוויר