הנה לפניכם מכתב שקיבלנו מאורחים מחו"ל שהיו בדירה בשבת פרשת תולדות תשפ"ב

"Thank you so much for having us and let us take part in the shabbat tradition!! It was really nice to get to know you. :)"