שולחן שבת לששה סועדים

שולחן שבת נפתח מתאים לששה אנשים

שולחן נוסף בכניסה