שמיכות קיץ וחורף

שמיכות יש במקום חורף וקיץ

שמיכות קיץ


שמיכות פוך ושמיכות חורף

נשמח לתת לכם

ניר טואלט לשבת וטישו.

סבון ידים וסבון רחצה.

מגבות ידים ופנים.