שבת הגדול מהותו וענינו
מה מיוחד בשבת הגדול והלקח היוצא מזה

לחץ כאן לקרות את החוברת

שבת הגדול.pdf