דוי הסר
באורו והלכותיו

שאלות

 1. חתן וכלה הם דוגמת חתן וכלה שלמעלה. הסבר!

 2. איזה נפ''מ למעשה יש מזה?

 3. הסבר לפי זה מדוע תקנו חז''ל לומר "שהשמחה במעונו" בחתונה?

 4. הסבר לפי זה את מאמר חז''ל: "המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים".

 5. התבונן לפי זה, במה שאומרים בסדר קבלת שבת: יָשִֹישֹ עָלַיִךְ אֱלֹהָיִךְ. כִּמְשֹוֹשֹ חָתָן עַל כַּלָּה

 6. בשיר השירים נמשלה האהבה של הקב''ה לעמו, לאיש ואשתו. מדוע?

 7. לפי כל הנ''ל, הסבר באופן נוסף מדוע בחתונה צריך להיות קול אומרים הודו?

 8. בקהילות אשכנז נהגו להוסיף בשמחת נישואין, את הפיוט דוי הסר. מדוע?

 9. הסבר את המילים: "ואז אלם בשיר ירון"!

 10. הסבר את המילים: "'נְחֵנוּ בְּמַעְגְּלֵי צֶדֶק"!

 11. שני סיפורים יש בתורה על חיפוש ומציאת הזיווג מה הם?

 12. איזה הבדל עצום יש בין שני הסיפורים?

 13. מה באה התורה ללמד אותנו בשני הסיפורים?

 14. הבא עצות לבחור המצפה לשידוכו למצוא את זווגו במהרה?

 15. בתפילת אליעזר למצוא את השידוך ישנה לשון מיוחדת בתפילה בתחילה ובסוף מהי?

 16. מדוע בקשת החסד היא סגולה גדולה?

 17. הבא כמה עצות מעשיות לחתן וכלה, כיצד יזכו לשידוך טוב מאוצר מתנת חינם?

תשובות

 1. חתן וכלה למטה הם דמיון להקב''ה וכנסת ישראל (גוף הכולל כול נשמות ישראל). והארכתי בזה רבות בחוברת - הבית היהודי בתורת רשב"י - ראה כאן

 2. יש לאדם מצווה לכבד את אשתו, משום שהוא צריך להרגיש בה את כבוד כנסת ישראל.
  כמו שכתב בספר הפליאה: "ראה והבן כי הכל הוא דוגמא עליונה...ושמע בני מה הרמיזו חכמים בדבריהם שאמרו אוקירו לנשייכו ותתעשרו כענין מצפון זהב יאתה וכענין שארז"ל חדשים לקטרת באו והפיסו, והכוונה בעבור שהאשה היא דוגמת השכינה ע"כ ארז"ל אוקירו נשייכו". 

 3. ללמדנו כי שמחת חתן וכלה בעולם הזה, גורמת השפעה של שמחה לחתן וכלה בעולם העליון [הקב''ה וכנסת ישראל].

 4. שמחת חתן וכלה מעוררת את הגאולה בה כנסת ישראל חוזרת בשמחה עצומה אל דודה. 

 5. אין זה סתם משל, אלא דמיון ממש והשפעה כדלהלן. 

 6. לא רק להמחיש את אהבת ה' לעמו, אלא גם ללמדנו שיש בידינו אמצעי להשפיע ולחזק את אהבה של 'הבוחר בעמו ישראל באהבה'.  

 7. הנמצאים בשמחת חתן וכלה יכולים להרגיש את שמחת ירושלים העתידה, בה נעסוק בהודיה וקרבן תודה. לכן ראוי שעסק החתונה יהיה כעין הגאולה – בהודיה.

 8. היות ובשמחת חתן וכלה מתעורר עוז וחדווה מעין הגאולה, לכן נהגו לבקש על הגאולה בכוס של הברכה.

 9. 'וְאָז אִִלֵּם בְּשִׁיר יָרוֹן' מורה על עת הגאולה שאז ישראל, שהיו כאלם לא יפתח פיו - ימלא לשונם רינה.

 10. הנחנו בוראנו וגואלינו בדרך ישרה לארצנו הקדושה ואז ישמע בערי יהודה שיר וקול תודה.

 11. א. בפרת חיי שרה - אליעזר מחפש שידוך ליצחק. ב. בפרשת ויצא -  יעקוב מחפש שידוך בשבילו. 

 12. אליעזר יוצא מבית אברהם ובדרך נס מגיע באותו יום לעיר של הכלה. הוא מחפש הצעות, מברר אליהם, פוגש את הכלה, פוגש את הוריה וסוגר שידוך, הכל באותו יום שיצא. ניתן לומר שזה שידוך היסטורי במהירות שלו.
  לעומת זאת יעקב יוצא מהוריו, נשאר בבית שם ועבר ארבע עשרה שנה, בדרך הוא נשדד מכל רכושו, עובד שבע שנים בשביל האשה ובסוף בסוף מקבל אשה אחרית. 

 13. ששלח אברהם אבינו את אליעזר עבדו לא ידע היאך תהא דרכו, לכן מיד נשא את כפיו - 'ה' אלוקי אדוני אברהם, הקרה נא 'לפני היום ועשה חסד עם אדוני אברהם', לאחמ"כ 'ניצב על עין המים' ואמר להקב"ה - אני את השתדלותי עשיתי בהגיעי עד הנה, מכאן ואילך אין לי על מי להישען אלא עליך אלוקי אדוני אברהם, ועשה סימן שיראהו ה' את הנערה הראויה לבן אדוניו, לכן זכה לכל הניסים הללו, מאחר שהרגיש עצמו 'תלוי' ביד ה'. כמו שאנו רואים, מייד במצאו את השידוך עוד לפני שהודה להורים ולכלה, מודה לה' - כי הוא חי בכל ליבו שה' עשה את השידוך (רמז לדבר פרשת חיי שרה, היא הפרשה החמישית בחומש בראשית). 

  משא"כ גבי יעקב הרי בצאתו מבית אביו לא הלך 'לחפש' את זיווגו, כי ידע שהוא הולך 'לקחת את רחל, כפי ש'היו הכל אומרים - הגדולה לגדול והקטנה לקטן ואף ממון הרבה לקח עמו, נמצא שהכל היה אצלו עם 'חשבון' וסדר שכך וכך צריך להיות (כמו שרואים שבתפלתו בהר המוריה התפלל על לחם בגדים וילדים צדיקים, אבל על אשה לא התפלל). אמרו לו כביכול, 'אין העולם מתנהל אלא על פי ה''', ולא לפי חשבונות הברואים, על כן הוצרך לעבור כל כך הרבה מכשולות ומהמורות בדרכו, וסוף דבר היה שנישא הן לגדולה והן לקטנה, ולא עוד אלא שלאה קדמה לרחל.(ע"פ באר הפרשה)  

רבון העולמים ידעתי,
כי הנני בידך לבד,
כחומר ביד היוצר.
ואם גם אתאמץ
בעצות ותחבולות,
וכל יושבי תבל יעמדו
לימיני להושיעני
ולתמוך נפשי
מבלעדי עוזך ועזרתך,
אין עזרה וישועה.
 
 1. כדאי מאוד להפנים את החסד הנפלא שיש במציאת הזווג, לשם כך כדאי ללמוד את הקול החמישי בעיון, להכין כבר עכשיו את הדרשה שנדרוש בשבע ברכות, להודות ולספר חסדי ה', היום שאנו מרגישים את המצוקה, נוכל לדמיין הרבה יותר חזק, את הברכה שיש במציאות הנפלאה של בנין הבית, לכן כדאי עכשיו להכין את הדרשה ובעז''ה בקרוב ממש נזכה לדרוש אותה.

 2. בקשת חסד: כמו שמספרת התורה: "וַיֹּאמַר יְיָ אֱלֹהֵי אֲדֹנִי אַבְרָהָם הַקְרֵה נָא לְפָנַי הַיּוֹם וַעֲשֵׂה חֶסֶד עִם אֲדֹנִי אַבְרָהָם: הִנֵּה אָנֹכִי נִצָּב עַל עֵין הַמָּיִם וּבְנוֹת אַנְשֵׁי הָעִיר יֹצְאֹת לִשְׁאֹב מָיִם: וְהָיָה הַנַּעֲרָ אֲשֶׁר אֹמַר אֵלֶיהָ הַטִּי נָא כַדֵּךְ וְאֶשְׁתֶּה וְאָמְרָה שְׁתֵה וְגַם גְּמַלֶּיךָ אַשְׁקֶה אֹתָהּ הֹכַחְתָּ לְעַבְדְּךָ לְיִצְחָק וּבָהּ אֵדַע כִּי עָשִׂיתָ חֶסֶד עִם  אֲדֹנִי".
  פעמים בתפילה הוא מזכיר, שהוא מבקש חסד. פתח בחסד וסיים בחסד, גם בהודיה שלו הוא אומר "בָּרוּךְ יְיָ אֱלֹהֵי אֲדֹנִי אַבְרָהָם אֲשֶׁר לֹא עָזַב חַסְדּוֹ וַאֲמִתּוֹ מֵעִם אֲדֹנִי". הוא לא חשב כלל שמגיע לו למצוא את השידוך, אלא חשב שזה חסד גמור, על ידי כך שמצא את הזיווג יצא ממנו הודיה מכל הלב. 

 3. מובא בשם החידושי הרי''ם: האוצר ממתנת חנם גדול ומשופע יותר מכל אוצרות חיים ומיני ברכות שיש בשמים, ולמה אין נותנין לכל מזה האוצר שהוא בחנם? כי אין נותנים מזה רק למי שיכיר היטב האמת שבחנם ניתן לו, ורוב בני אדם אם ניתן להם מה, ידמו כי כדאי המה לזה עכ"ל דברי פי חכם חן.

 4. ככל שנכיר, שלא מגיע לנו שידוך, אין בורא עולם חייב לנו כלום. על עצם זה שהקב''ה ברא מציאות נפלאה כל כך של ששון ושמחה חתן וכלה, צריך להודות ולשבח יום ולילה. על זה שהקב''ה מזמן לידי את הזיווג שלי זה חסד עצום עד מאוד, הכול טוב וחסד גדול, עם נפנים את הדברים, נהיה כלי מוכן להודיה - אזי בעז''ה נמצא גם אנחנו את הזיווג מהר.

כדאי מאוד להודות לה' כבר היום שבכלל ברא מציאות של שמחת חתן וכלה, הרי אם אנו כל כך משתוקקים כבר להקים בית בישראל, זאת אומרת שיש מציאות נפלאה שה' ברא שאנו רוצים להיות בה, ועל מציאות נפלאה זו ראוי לשבח לבורא. 

נחשוב למה אנו רוצים להתחתן, כמה טוב יהיה שנתחתן, ועל הכול הטוב הנפלא הזה, נשבח למי שברא כזה אפשרות של טוב בעולמו, ונכין את הדרשה בה נודה לבורא על שהכניס אותנו לעולם שכולו טוב. לעולם של ששון ושמחה, לעולם של מצא אשה מצא טוב, לעולם של אהבה ואחווה - גן עדן מקדם.

זמן נפלא לכך: הוא בכל חתונה שנמצאים להתבונן בחסד הנפלא הזה, של אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה, ולשבח את הבורא מאוד על בריאה נפלאה זו. לאחר מכן נוכל לבקש שאנו רוצים לא רק לשבח על כך אלא גם להודות על כך, כאשר נמצא את הזווג שלנו ובעז''ה במהרה נמצא.שיעור קצר מהרב שלום ארוש - כיצד מקבלים ממתנת חינם.