מגנט מס' 2 - מחולק לי"ג חלקים
מומלץ לרוצים להבין את המזמור

מגנט המסביר את המזמור = בחלוקה  נפלאה

ראה לקמן את ההסבר החלוקה


מגנט מזמור לתודה מחלוק לפי הפירוש

מחיר מגנט כולל משלוח עד הבית 8 ש"ח 

10 מגנטים כולל משלוח עד הבית 30 ש''ח בלבד 

לחץ כאן לתשלום מאובטח בכרטיס אשראי


את המגנטים ניתן לקנות בעמדות לעולם אודך ברחבי הארץ 

או בכמויות גדולות בפלאפון 055-6785647


הסבר חלוקת המזמור

מזמור לתודה מחולק לב' חלקים מקבילים בדיוק:

             חלק א

.ג' פעולות:  הָרִיעוּ לַיְיָ כָּל הָאָרֶץ.

                עִבְדוּ אֶת יְיָ בְּשִֹמְחָה.

                בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה. 

ג' נימוקים: דְּעוּ כִּי יְיָ הוּא אֱלֹהִים. 

               הוּא עָשָֹנוּ וְלוֹ אֲנַחְנוּ. 

               עַמּוֹ וְצֹאן מַרְעִיתוֹ.


             חלק ב

ג' פעולות: בֹּאוּ שְׁעָרָיו בְּתוֹדָה חֲצֵרֹתָיו בִּתְהִלָּה. 

              הוֹדוּ לוֹ.

              בָּרְכוּ שְׁמוֹ. 

ג' נימוקים: כִּי טוֹב יְיָ. 

               לְעוֹלָם חַסְדּוֹ. 

               וְעַד דֹּר וָדֹר אֱמוּנָתוֹ.


הסבר בקצרה וסיכום של הפרקים לקמן:

א. כותרת: מִזְמוֹר לְתוֹדָה: את המזמור יש המסבירים על העבר, על ההווה, ועל העתיד. והכול אמת.  א. מזמור שאמרו (הבעלים/הלווים) עם קרבן תודה (עבר). ב. מזמור שאומרים כשרוצים להודות (הווה). ג. לעתיד לבוא יאמרו מזמור זה בחנוכת בית המקדש השלישי (עתיד). 

ב. פעולה א': הָרִיעוּ לַיְיָ כָּל הָאָרֶץ: א. מחמת רגשות ההודיה, מבקש המודה, שהבריאה תריע ותכתיר את ה'. ב. מי שקרה לו נס מסוגל לעורר את כולם להריע לה'. ג. לעתיד לבוא כולם יכירו במלכות ה' וכל הארץ תריע לו. 

ג. פעולה ב': עִבְדוּ אֶת יְיָ בְּשִֹמְחָה: א. מאהבת ה' עשו מצוותיו בשמחה. ב. כשאתם בשמחה תנו תודה לה'. ג. לעתיד לבוא במקדש עבודת הכוהנים בשמחה.

ד. פעולה ג': בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה: א. התקרבו לה' ע"י ההודיה והרננה (שמחה בלב, רננה בפה). ב. בדרך לבית ה', תנו שיר ושבח לבורא, על הזכות לבוא לפניו. ג. לעתיד לבוא במקדש שירת הלויים ברננה.

ה. נימוק א': דְּעוּ כִּי יְיָ הוּא אֱלֹהִים. א. בשביל לעבוד את ה' בשמחה צריך לדעת שהוא: 1. בעל היכולת (הוא אלוקים). 2. אנו תלויים בו (עשנו ולו אנחנו). 3. אוהבנו ורוצה בטובתנו (עמו ומרעיתו). ב. האמינו בכל הלב שה' משגיח על הכול לטובה. ג. לעתיד לבוא כולם יכירו, שמידת הדין היא גם רחמים. 

ו. נימוק ב: הוּא עָשָֹנוּ וְלוֹ אֲנַחְנוּ. א. הוא יצר אותנו מאין ליש, ויש להודות על מתנת החיים. ב. גם לאחר שעשנו אנחנו צריכים לו ותלויים בחסדיו בכל רגע. ג. היום אדם מייחס את ההצלחה לעצמו, לעתיד לבוא נכיר שלא אנחנו הצלחנו (ולא בא' לפי הכתיב על העתיד).

ז. נימוק ג': עַמּוֹ וְצֹאן מַרְעִיתוֹ: א. עמו – מבחינת הנפש, צאן מרעיתו – מבחינת הגוף. ב. מתנהג עמנו כרועה, הדואג לכל צרכי הצאן. ג. יש לפתוח את העיניים ולהרגיש שהעולם כולו הוא מתנת אהבה מהבורא. 

ח. פעולה א': בֹּאוּ שְׁעָרָיו בְּתוֹדָה חֲצֵרֹתָיו בִּתְהִלָּה: א. בואו לתוך שערי הלב ואהבת ה', על ידי הודיה והכרה במידת חסדו, וכאשר תכנסו יותר פנימה לחצר תנו גם הלל. ב. הדרך לזכות להיכנס לתוך שערי התורה והיראה הפנימית, היא על ידי שהאדם מתמלא 'בתודה' לה' על הטובות שמשפיע עליו תמיד.  ג. לעתיד לבוא - בואו לשערי העזרה עם קרבן תודה, ובחצר אמרו מזמור לתודה, שלעתיד לבוא כל הקרבנות בטלים חוץ מקרבן תודה ומזמור לתודה. 

ט. פעולה ב': הוֹדוּ לוֹ. א. הודו לה' על כל טובותיו. ב. תנו הודיה על שזיכה אותם לבוא לשעריו וחצרותיו.  

י. פעולה ג'  בָּרְכוּ שְׁמוֹ: א. מי שנעשה לו נס צריך לברך הגומל. ב. "הודיה" היא הבעת הכרת טובה, "ברכה" היא בקשה שיתרבה כבוד שמים בעולם.

יא. נימוק א' כִּי טוֹב יְיָ. רצונו רק להטיב עם בריותיו. לעתיד לבוא יהיה ניכר לכול טוב ה' עד כדי שיהיו בטוחים שלעולם חסדו – שחסדי ה' לא יפסקו, שכן העושה טובה לצורך עצמו, לא יתמיד בה, אבל העושה חסד מחמת אהבתו וחשקו להטיב לא יפסיק לעולם 

יב. נימוק ב' לְעוֹלָם חַסְדּוֹ. א. כל הנעשה זה ממידת החסד. ב. ה' נותן במתנת חינם. ג. המודה לה' ממשיך על העולם כולו חסדים (שומר אמונים).

יג. נימוק ג' וְעַד דֹּר וָדֹר אֱמוּנָתוֹ. א. גם בזמן שנראה רע, אנו מאמינים שהכל לטובה. ב. דור מספר לדור את האמונה. ג. הקב"ה נאמן לשמור הבטחתו לבוא לגאול אותנו. 

ניתן ללמוד את ההסבר בחוברת - צדיקים מודים לה'