המדריך המקיף לקנית בית
כיצד נוצר הספר - הסיפור מאחורי הקלעים

מרכיבי המוצר 

ייעוד: 

הספר מיועד בעיקר לאברכים שרוצים להבין היטיב את המצווה שיש בקנית בית בארץ ישראל. 

גם אנשים עסוקים ונשים יוכלו להנות ממנו, מקיצור ההלכות, הנהגות ועובדות, וסדר חנוכת הבית. 


נתונים טכניים: 

הספר עם כריכה רכה מכיל 200 עמודים, עשרה פרקים, בכתב גדול וקריא.

שם הספר:

למה קוראים לספר בית ראובן? 

'בית ראובן' - ע"ש ראובן אוסטפלד ז"ל, 

ראובן היה יהודי גלמוד, שהחיים לא במיוחד זרחו לו, אבל הוא חיפש כל חייו כיצד להאיר את החיים, ולחפש תמיד כיצד ניתן לשמוח. 

לאחר פטירתו רצה חבירו להשאיר לו שארית בארץ, וכך עלה הרעיון להוציא ספר לע"נ. 

ראובן החליט שנה לפני פטירתו שחלק מהבית שבו גר יעבור אחרי פטירתו ליהודי שתורתו אמונתו שקרא את בתו ע"ש אמו המאמצת. 

אותו יהודי שקיבל את 'בית ראובן' תרם חלק גדול מהוצאות הספר לע"נ, ולכן מה נאה לקרוא לספר - בית ראובן.  


איך נולד המוצר? 

במשך שנים הפריע לי מאוד שאין ספר על המצווה היקרה ביותר והארוכה ביותר בחיי היהודי בן זמננו - קנית בית בארץ ישראל. 

זה לא רק שאין ספר הציבור אפילו לא יודע שיש כאן מצווה, ואין לך דבר הזקוק לסע"ד גדולה יותר מקנית דירה. 

ביקשתי מכמה וכמה תלמידי חכמים לכתוב חוברת/ספר על הנושא, אבל לא יצא מזה דבר. 

בהתחלה כתבתי כמה פרקים בעלונים שונים, על המעלה בקנית בית, ועל המצווה לשמוח לאחר שקונים בית. 

לאחר שנפטר ידידנו ראובן אוסטפלד ז"ל, ביקש ממני חברו הטוב בנימין רוזנפלד שיחי' להוציא דבר לעילוי נשמתו, 

אמרתי לו ישר דבר טוב להוציא זה ספר על המצווה לקנות בית בארץ ישראל. 

כך ניגשתי למלאכה, התחלתי מהחומר הקטן שהיה בידי, ואספתי חומר מכאן ומכאן, שאלתי תלמידי חכמים שאלות בנושאים אלו, ודנתי הרבה בדבריהם, 

חיפשתי בכל מקום שרק אפשר למצוא חומר בנושאים אלו, עד שבחסדי שמים נוצר ספר שלם – מלא ברכת ה'. 

ועוד היד נטויה בקרוב להוציא מהדורה מורחבת יותר. 

מי עומד מאחורי הספר?

הרב יהודה טאוב שליט"א מרבני ארגון קול תודה – ארגון להפצת ההודיה לה' בארץ ישראל. 

לארגון יש כ 70 סניפים ברחבי הארץ, בהם נמכרים מוצרים רבים הגורמים ליהודים להודות לה'. 

פנקס הודיה לה', מזמור לתודה המבואר, דיסקים על מזמור לתודה. 

אלפי אנשים מאזינים יום יום לשיעורים בקו קול תודה. וכן בקו יש סיפורים רבים

מסופר על המשגיח ר' דב יפה שהתעניין כמה וכמה פעמים על בנין שבנו מול אכסנייתו, 

והיה לו מכך הנאה ושמחה גדולה. ואמר: אני שמח שמקיימים מצות ישוב ארץ ישראל! 

הסכמה של ר' דה יפה - לספר הבית כמקדש של המחבר


אם אתה רוצה להפוך את קנית הבית לחוויה של שמחה של מצווה,

אז קנה לך את הספר 'בית ראובן' ותתחיל ללמוד בו קצת בכל יום. 

מחיר הספר 30 ש"ח כולל משלוח עד הבית - חינם

לחץ כאן לתשלום ולמלאות פרטים למשלוח