סגולה לקנית דירה בקלות

ידוע מה שאומר ר' חיים קניבסקי שליט''א, שלימוד על נושא הקשור לדבר שבו זקוקים לישועה, הוא סגולה גדולה. 

לדוגמא: מי שיש לו בעיה בשמיעה שילמד הלכות קריאת שמע. למי שיש תולעים בבית, שילמד הלכות תולעים.

מצורף בזה רשימה של דברים מר' חיים קניבסקי שליט"א

אף אנו נאמר אין לך סגולה יותר גדולה לקנות דירה, מאשר ללמוד את המצווה לקנות בית בארץ ישראל. בספר בית ראובן.