ההקלטה מזאת חנוכה בבעלזא כשכל הקהל שר את המזמור לתודה בליווי כינור