מזמור לתודה במנגינות טובים מאורות_כה אמר השם_אחת שאלתי_אין ערוך לך