בשיר זה מזמור לתודה מושג י"ג פעמים. לבאור סגולת י"ג ראה בחוברת נר למאה