מזמור לתודה - מנגינה נא הקם מלכות דוד ושלמה
עד כאן שירי סגולת י"ג