ונטעתם - מצוות נטיעת אילנות בארץ ישראל

ספר על המצווה לטעת אילנות ופרחים בארץ הקודש

ספר על המצווה לטעת אילנות ופרחים בארץ הקודש

קרא עוד  

ונטעתם - מצוות נטיעת אילנות

קוראים מספרים על הספר

ונטעתם - סיפורו של ספר

כיצד נוצר הספר?